Reflectie: katalysator van kwaliteit & beweging

“48 % Van de CEO’s ervaart dat tijd voor zichzelf vinden om te reflecteren bijna niet mogelijk is.” Dat staat in een recent artikel in MT*. Ik schrok ervan. Niet of nauwelijks reflecteren… hoe dan? ‘Stilstaan bij je handelen is vooruitgang’ zegt de poster van Loesje. Maar volgens mij gaat reflecteren over ‘mens-zijn’; superbelangrijk in de business agenda’s die vooral gevuld zijn met zakelijke zaken. Wat is de waarde van reflectie voor mensen?

De mens als leidende factor in het bedrijfsleven

Reflecteren helpt te realiseren wat je wel en niet weet en met enige afstand te kijken naar hoe het gaat, zodat je in wijsheid de koers kunt handhaven of verleggen. Het bedrijfsleven is één van de grootste motoren van onze samenleving en van betekenis voor ons allemaal. De factor ‘mens’ bepaalt er in hoge mate hoe kwaliteitsvol het eraan toe gaat. En… het zíjn mensen, die CEO’s en directeuren. Er rust een pittige taak op hun schouders. Reflectie is een anker om even mee stil te vallen, even te kijken wat er nu eigenlijk speelt, om daarna weer optimaal te kunnen leiden.

De meerwaarde van je mond houden

Even je mond houden en stil zijn vóór je in actie komt, verhoogt in 9 van de 10 gevallen de kwaliteit van wat eruit en in actie komt. Mensen onderscheiden zich van dieren o.a. door het vermogen zich dingen te kunnen inbeelden en verhalen te koppelen aan ervaringen. Gedachten, emoties, ideeën: het komt allemaal voorbij, in ‘a split second’. Maar: wat is waar? En: wat je dan denkt, zegt, doet en meer nog: hoe je denkt, zegt, doet: het maakt alles uit. Ook daarom is regelmatig reflecteren op wat er zich in je afspeelt geen luxe, maar noodzaak.

Reflectie = compassie = impact

In reflectie ontstaat compassie. Compassievol leiderschap – juist ook voor en ín de mens die je zélf geworden bent – blijkt een belangrijk voorwaarde voor betekenisvol leiderschap. Als je je kunt inleven in een ander, groeit de bereidheid iets te betekenen voor die ander. En dat is dan weer een drijvende kracht achter de groei van organisaties met maatschappelijke impact en merken met een mooie missie. Hoe meer leiders zichzelf compassievol ‘kennen’, hoe meer verschil zij maken voor de mensen om hen heen en hoe meer hun onderneming zal bijdragen.

Meer welvaart, welbevinden en welzijn via zelfzorg

Reflectie is ook een vorm van zelfzorg. Zoals Kees Klomp het – in zijn voortdurende zoektocht naar het wezen van de betekeniseconomie – recent beschreef: “Het samengestelde totaal van welvaart (zakelijk), welbevinden (persoonlijk) en welzijn (maatschappelijk) creëert waarde. Deze drie separate maar onlosmakelijk verbonden zaken beïnvloeden de gepercipieerde levenskwaliteit van mensen.” Ik leg erbij: mensen die hun eigen levenskwaliteit goed op pijl hebben en houden, doordat ze hun zelfzorg ‘ingeregeld’ hebben, kunnen van daaruit ook kwaliteitsvol bedrijven leiden. Dus reflectie? The more, the merrier!

Met zachte kracht de wereld opschudden

Reflectie is ook een katalysator van beweging. Want: in reflectie groeit ruimte voor verbinding. En vanuit de verbinding tussen en met mensen kan een (bedrijfs)missie tot realisatie komen. Als ik ondernemers begeleid in de opbouw van hun merk en bedrijf, kijk ik ook vanuit die context mee met hoe hen dit vergaat. Ik fluister merken en mensen met een mooie missie dan naar meer mensgerichtheid. In reflectie op hun leiderschap en ondernemerschap. Ik zie het gebeuren: er komt een ‘zachte’ kracht’ beschikbaar: een bron van waaruit alles in beweging komt.

Samen zie je meer

Je kunt ook reflecteren met iemand aan je zijde; samen zie je meer. Da’s een groot voordeel bij het dragen van de individuele verantwoordelijkheid. Het wordt er rijker van: voor jezelf, de mensen om je heen, de organisatie met al haar relaties en de samenleving als geheel. Je doet het wel zelf, maar niet alleen.

Hoor je bij die 48% of wil je meer van dit? Bel me ajb; ik zorg voor ruimte en koffie. Dan doen we het samen; een luisterende oor, een kritische meekijk-blik, een betrokken sparringpartner, een plek om te landen en om feedback te ontvangen of gewoon even stil te staan bij waar je uithangt en wat jou raakt.

Om met Loesje te eindigen: