WAT TE DOEN MET VRIJHEID?

Over vrijheid, verworvenheid en verantwoordelijkheid

“The most crucial component of human life is the freedom of choice, the ability to say YES or NO, and the responsibility that comes with it. In our time, humanity is not only becoming aware of its over-all critical situation, but also of its freedom and responsibility to make the right, conscious choice.” Wijze woorden van wijlen Paul de Blot, in het voorwoord van Mauk Pieper’s boek ‘Humanity’s second shock and your unique self’. Het boek, Pieper en de Blot doen een liefdevol doch dringend beroep op ons individuele leiderschap om te leven in en werken aan een wereld die klopt. Omdat vrijheid niet verworven kan worden zonder dan ook individueel verantwoordelijkheid te nemen. En dat met een rechte rug en open hart, zo ervaar ik het althans.

Hoop doet leven

Vandaag, op Bevrijdingsdag, vraag ik mezelf opnieuw af: wat klopt voor mij? Waar neem ik verantwoordelijkheid voor? Waar leef ik naar en hoop ik op? Hoop zag ik tot voor kort als een soort uitbesteed verlangen, meer wanhoop in alle eerlijkheid: een soort tegen beter weten in nog ergens iets positiefs van proberen te maken. Na een mooie uitwisseling met een aantal dito mensen leeft hoop in mij nu als een mogelijkheid van visierijk leven, op weg naar…, in verlangen tot…, zonder gehechtheid aan de uitkomst en tegelijk met een urgentie die hartgeschuurd in het leven staan met zich meebrengt. Hoop als ingang naar een kwaliteitsvollere samenleving ook, hoop als evolutionaire brandstof. Hoop ziet dan de feiten in het gezicht, maar legt zich niet bij de feiten neer. De vraag ‘waar neem ik – in vrijheid – verantwoordelijkheid voor?’ wordt dan gelijk aan de vraag waar je me ’s nachts voor wakker mag maken. Dat is ‘serious business’.

Samen in het schuitje

Zelf kom ik dan steeds weer uit op iets als een inclusieve samenleving, waarin we het als mensen samen rooien, in verbinding met en betrokken op elkaar. Betekenisvol ondernemerschap ook, een menswaardige economie zo je wilt. Hoe dan ook: een wereld waarin iedereen telt, meedoet en bijdraagt. Samen in het schuitje, links of rechtsom. Marjolijn Zwakman maakte bijgaande tekening voor me, die staat voor deze persoonlijke missie. Doelen 10, 16 en 17  van de Sustainable Development Goals 2030 van de VN, gericht op gelijk(waardig)heid, inclusiviteit & vrede en partnerships passen sluiten er direct bij aan.

Het begint en eindigt in mij

Ik ontdek steeds weer dat dit alles begint en eindigt in mezelf. Vaak nadat ik me kwaad heb gemaakt over iets buiten me. Bijv. dat onze regering het vertikt om ouderloze vluchtelingenkinderen uit Griekenland hier op te nemen en een nieuw perspectief te bieden. Of Polen waar – as we speak – homovrije zones zijn aangewezen in diverse gemeentes. I kid you not, of zoals onze koning het gisteren zo raak zei: “Sobibor begint in het Vondelpark.”

Verantwoordelijkheid nemen voor alles, ook de shit

Het naar mezelf toetrekken betekent ook steeds weer zien wanneer ik ’thuis’ ben en wanneer niet. Hoe ik zelf en naar mezelf gelijkwaardigheid, vrede en samen ervaar. En dat dat het regelmatig alles behalve dat is. Dat die kwaliteiten niet bestaan zonder de schaduwkant daarvan onder ogen te komen: het uit- en afsluiten, de strijd (innerlijk, en ook de oorlogen elders in de wereld) en alleen/ eenzaam. En dan – ook weer mijn eigen ervaring – kan het samenvallen in een ruimte waarin wérkelijk plek is voor alles en iedereen. Met compassie, voor mezelf en alles en iedereen. Dan wordt wat niet zo mooi leek en liever vermeden moest worden, ineens een ingang naar wat waar, schoon en goed is.

Het brandend vuur van vrijheid: energie voor beweging

Dan brandt het vuurtje van vrijheid en zet ik stappen. Soms klungelig, dan weer vol overgave, de ene keer op de tast, de andere keer in helder weten.  Zo ben ik o.a. beland in het bestuur van The Present Movement, een op SDG10 gerichte stichting die ondernemers koppelt aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het leven van vluchtelingen. En ben ik actief als partner in de Venwoude Levensschool, een instituut dat persoonlijke ontwikkeling en leiderschap entameert en er voor gaat dat een ieder met zijn dromen en talenten het verschil maakt in de wereld.

Zin in actie?

Misschien heb je behoefte aan handelingsperspectief in lijn met bovenstaande. Dan heb ik voor nu drie toffe suggesties, waar ik uit eigen ervaring van kan zeggen dat het een feest is erbij betrokken te zijn:
1. Koop een #WeNotMe-shirt van The Present Movement, draag het zelf of geef het kado en draag bij aan gelijkwaardigheid en inclusiviteit
2. Overweeg een persoonlijk leiderschapstraject bij de Venwoude Levensschool, en draag bij aan de kwaliteit van het leven, van jou, de ander en de samenleving als geheel
3. Ontdek de eenvoud van ‘Random Acts of Kindness en draag bij aan #daslief en toenemende compassie

Ik raak benieuwd naar jouw invulling van de verworvenheid van vrijheid en wat je daarin tegenkomt. Heb een mooie dag.
🙏🏻