Mijn missie

Inclusie, vrede & verbinding

Mijn persoonlijke missie gaat over een inclusieve samenleving, waarin we het als mensen samen rooien, in verbinding met en betrokken op elkaar. Een wereld waarin iedereen telt, meedoet en bijdraagt. Doelen 10, 16 en 17  van de SDG’s, gericht op gelijk(waardig)heid, inclusiviteit & vrede en partnerships passen sluiten daar direct bij aan.

Hoe mijn betrokkenheid bij vluchtelingen ‘werk’ wordt

Deze missie leidt me langs ongelijkheid, strijd, oorlog en geweld. Thuis, en in mijn stad, land en de wereld. Telkens weer besef ik: het gaat om verbinding en compassie. Ik ben me specifiek gaan bezighouden met het leven van vluchtelingen. Het raakt me hoe we dit met elkaar doen op en wat we mensen die vluchten ‘aandoen’. In 2018 en 2019 vrijwilligde ik een week in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, het maakte alles uit. Ik werkte met gevluchte medemensen samen onder inhumane omstandigheden, en ik ervoer ieders veerkracht, waardigheid en een diepe verbinding. Wij zijn mensen. 

Gelukszoekers

Migratie is er altijd geweest en zal altijd bestaan. Mensen verplaatsen zich over de wereld om ellende achter zich te laten en geluk te zoeken. Op welk level dan ook. In wezen zijn wij allemaal gelukszoekers; de één gaat naar Griekenland om zijn hachje te redden, de ander naar Australië om een carrièrekans te verzilveren. On the downside creëert deze beweging op dit moment 1 van de 2 grootste crises (naast die van het klimaat), gevoed door oorlog, onderdrukking en milieurampen.

Wat kun je wel doen?

De migratieproblematiek lijkt ver van ons bed, terwijl die zich onder onze ogen, aan de randen van Europa en ook in ons eigen land dagelijks afspeelt. Het lijkt te ontbreken aan een bewust besef dat we allemaal mensen zijn. Samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek: de systemen lopen tegen hun grenzen aan. Pijnlijk. Want: het zijn ménsen die tegen grenzen aanlopen. Letterlijk en figuurlijk. Landsgrenzen en eigen grenzen. Sommigen hier willen wel ‘iets doen’, maar hoe? En wat is de hoogste optie? Wat kun je wél doen?

The present is now

Voor mij betekende dat: bestuurslid worden van The Present Movement. Deze stichting koppelt ondernemers aan projecten, NGO’s en initiatieven die een positieve bijdrage aan het leven van vluchtelingen leveren. Ook hielp ik met het inpakken van een grote kledinginzameling voor Lesbos. Maar de systeemverandering die nodig is, vraagt vooral een menselijke transformatie. Dus zet ik me ook persoonlijk in om meer mensen zich de verbinding met hun gevluchte medemens toe te eigenen. In het bijzonder betrek ik ondernemende professionals en leiders in het bedrijfsleven bij de vluchtelingencrisis. Steeds beginnend bij mezelf. Ik vraag me dan af: wat kan ik doen, missen, geven van mijn talenten, verworvenheden en bezittingen zodat het meer ‘samen’ gaat? Als wij ons hier volhartig mee gaan bezighouden, verschuift er iets. Dan zijn alle ondernemende mensen de factor voor meer verbinding en betrokkenheid. De bedoeling is dit de komende jaren een structureel onderdeel van mijn werk te laten worden. 

Juni 2019: Hallo Mens!

In juni organiseerde ik een event genaamd ‘Hallo Mens!’. Thema: hoe merken en mensen verschil kunnen maken via betrokkenheid en verbinding met… mensen! Over hoe we het samen kunnen rooien, in alle omstandigheden. Een wrap up en wat foto’s vind je HIER

Oktober 2019: vrijwilligerswerkweek op Lesbos

In oktober organiseerde ik een vrijwilligerswerkweek op Lesbos. Daarvoor wierf ik een team van 12 ondernemende professionals. De inzet was een bewuste betekenisvolle ervaring te creëren van mens tot mens, in samenwerking met vluchtelingen. Zo kan ieder uit eigen ervaring nu zeggen wat mensgerichtheid, betrokkenheid en inclusie voor hem of haar betekent. En weten de mensen daar opnieuw dat ze niet vergeten worden. Meer info vind je HIER.

Support is een krachtige katalysator

In 2019 ben ik ‘officieel’ met deze missie op pad gegaan. Daarvoor ontving ik een donatie vanuit de Venwoude Levensschool, onder de noemer ‘Project van mijn Hart’. Aan de Venwoude Levensschool heb ik een belangrijk stuk van mijn persoonlijke ontwikkeling te danken en ik vind deze support hartverwarmend. Op het event in juni kwamen 75 mensen af. Dat bekrachtigt me. Support maakt uit: het werkt als katalysator.

Meer van dit! Doe je mee?

Best spannend, zo’n eigen missie, want het is zoeken naar een gezonde balans tussen maatschappelijke en zakelijke waardecreatie. Zoals ‘social enterprises’ dat doen. Velen gingen me voor, ik ben dankbaar voor al die inspirerende voorbeelden. Het is ook een avontuur: veel van wat ik al weet valt hierin én ik weet niet hoe het gaat lopen. Wil je ook meedoen of bijdragen? In tijd, met je talent, verworvenheden of met geld? Neem dan ajb contact op: samen vinden we een manier die voor ons beiden werkt.