Mijn missie

Menswaardigheid, vrede & verbinding

Ik zet me graag in voor een menswaardige samenleving, waarin we het samen rooien; in verbinding met en betrokken op elkaar. Een wereld waarin iedereen telt, meedoet én bijdraagt. Waarin het ons lukt om in vrede en dankzij win-win partnerships menselijk welzijn te laten groeien. Dat is een rode draad in mijn leven en werk. 

Betrokkenheid op vluchtelingen

Deze missie leidt ook langs strijd, oorlog en geweld. Rond 2016 ben ik me bewust gaan bezighouden met de positie en het leven van vluchtelingen. Het raakt me hoe we dit doen. Ik werkte op Lesbos met hen samen onder inhumane omstandigheden. Zo landde ik nog dieper in het besef dat veerkracht, waardigheid en verbinding van iedereen is. Wij zijn allemaal mensen. 

Gelukszoekers

Migratie is er altijd geweest en zal altijd bestaan. Mensen verplaatsen zich over de wereld om ellende achter zich te laten en het beter te hebben. In wezen zijn wij allemaal gelukszoekers; de één gaat naar Griekenland om zijn hachje te redden, de ander naar Amerika of Australië om een studie- of carrièrekans te verzilveren. On the downside creëert deze beweging op dit moment 1 van de 2 grootste crises (naast die van het klimaat), gevoed door oorlog, onderdrukking en milieurampen.

Wat kun je wel doen?

De migratieproblematiek lijkt ver van ons bed, terwijl die zich onder onze ogen, aan de randen van Europa en ook in ons eigen land dagelijks afspeelt. Samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek: de systemen lopen tegen hun grenzen aan. Pijnlijk. Want: het zijn mensen die écht tegen grenzen aanlopen. Letterlijk en figuurlijk. Dan volgt al snel de vraag: wat kun je wél doen?

Meer daarvan…

In 2019 nam ik 12 ondernemende professionals mee naar een vrijwilligerswerkweek op Lesbos. En hielp ik bij een grote kledinginzameling. Het was een manier om met meer mensen een betekenisvolle ervaring te creëren en hen daar op de Griekse eilanden opnieuw te laten weten dat ze niet vergeten worden. Ik wist: hier is meer van nodig, juist ook in Nederland. 

The present is now, let’s start giving

Zo werd ik in 2019 bestuurslid van The Present. Deze stichting koppelt ondernemers aan projecten, NGO’s en initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het leven van vluchtelingen en daklozen. En regelmatig vraag ik af: wat kan ik delen van m’n tijd, kennis, talenten en verworvenheden om een ander een beetje rugwind te geven? Want: als je geeft waar je genoeg van hebt, mis je niks. Doe je mee?

Hallo Mens!: ‘humanizing business’ 

In de zomer van 2019 organiseerde ik het 1e ‘Hallo Mens!’-event. Over sociaal ondernemen en inclusie. Een wrap up en wat foto’s vind je HIER. Toen ik bij de Goldschmeding Foundation ging werken, gebruikten we dezelfde titel voor een event over hoe leiderschap, onderwijs en ondernemerschap ‘het belang van de ander’ centraal kunnen zetten. Kijk HIER maar. Begin 2023 vindt de 3e editie van Hallo Mens! plaats, over menswaardige bedrijfsvoering. 

Een geraakt mens telt voor twee

Maar de systeemverandering die nodig is, vraagt ook een menselijke transformatie. Daarom ben ik partner van de Omega Levensschool; een instituut voor persoonlijk leiderschap. Ik werk mee aan trainingen en begeleid jaarlijks twee deelnemers in het leiderschapsprogramma Centaur. Als programmamanager Menswaardige Economie bij de Goldschmeding Foundation ben ik o.a. ook verantwoordelijk voor steun aan de innovatie van het economieonderwijs. Gluur maar eens naar deze innovatieve projecten. Dat alles draagt bij aan waardengedreven leiderschap en dito organisaties en van daaruit welzijn voor alle betrokkenen. Hoera!